Kotva
Nepřehlédněte
Třídní schůzky 12. 9. 2019
4.9.2019

Ve čtvrtek 12. 9. 2019 se konají od 16,30 hodin třídní schůzky pro všechny ročníky.
V kmenových učebnách se od třídních učitelů dozvíte důležité informace vztahující se k organizaci školního roku a také ohledně platného školního řádu s jeho přílohami.

Pracovní nabídka
11.2.2019

Hledáme kvalifikovaného učitele německého jazyka, anglického jazyka, tělesné výchovy, hudební výchovy pro druhý stupeň s nástupem ihned. Bližší informace na stránkách zde.

Mapa webu
A
A
A

Školní rok 2019/2020


Děti se do ŠD přihlašují formou zápisních lístků s vyplněnými časy odchodů ze ŠD během týdne a povinnými údaji. Mimořádná změna odchodu musí být provedena pouze písemně (notýsek). Bez tohoto písemného dokladu nelze dítě pustit dříve, než má napsáno v zápisovém lístku. Není možné uvolnit dítě na základě telefonátu.

Poplatek za pobyt ve družině činí 100 Kč za měsíc, tento poplatek se vybírá 2xročně (1. pololetí do 31. 10. 2019, 2. pol. do 31. 3. 2020) tzn. 500Kč za pololetí. V případě, že poplatek nebude uhrazen v tomto termínu, bude pobyt dítěte ve školní družině s okamžitou platností ukončen k prvnímu dni následujícího měsíce. Místo pak bude poskytnuto pro dalšímu uchazeči.

Během prázdnin (podzimní, jarní, svátky, pololetní atd.) je provoz ŠD zajištěn pouze tehdy, má-li zájem min. 10 dětí.

Při nedodržování řádu ŠD může být dítě z rozhodnutí ředitelky školy vyloučeno.

Mobilní telefony aj. prostředky digitálních technologií nesmí děti používat k nahrávání či fotografování ostatních dětí.

V družině je zakázáno požívat kofeinové aj. energetické nápoje.

Úmyslné poškození zařízení nebo hraček v ŠD bude hrazeno rodiči žáka.

Školní družina nabízí pro děti možnost vypracování domácích úkolů ve třídě ŠD bez aktivní účasti vychovatelek, ale v souvislosti se zajištěním odpovídajících podmínek pro samostatnou práci. Rodiče musí s tímto písemně souhlasit

Do družiny děti musí mít vhodné pohodlné oblečení s ohledem na počasí. Dostatečné množství svačiny a pití.