Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Školní rok 2019/2020


Děti se do ŠD přihlašují formou zápisních lístků s vyplněnými časy odchodů ze ŠD během týdne a povinnými údaji. Mimořádná změna odchodu musí být provedena pouze písemně (notýsek). Bez tohoto písemného dokladu nelze dítě pustit dříve, než má napsáno v zápisovém lístku. Není možné uvolnit dítě na základě telefonátu.

Poplatek za pobyt ve družině činí 100 Kč za měsíc, tento poplatek se vybírá 2xročně (1. pololetí do 31. 10. 2019, 2. pol. do 31. 3. 2020) tzn. 500Kč za pololetí. V případě, že poplatek nebude uhrazen v tomto termínu, bude pobyt dítěte ve školní družině s okamžitou platností ukončen k prvnímu dni následujícího měsíce. Místo pak bude poskytnuto pro dalšímu uchazeči.

Během prázdnin (podzimní, jarní, svátky, pololetní atd.) je provoz ŠD zajištěn pouze tehdy, má-li zájem min. 10 dětí.

Při nedodržování řádu ŠD může být dítě z rozhodnutí ředitelky školy vyloučeno.

Mobilní telefony aj. prostředky digitálních technologií nesmí děti používat k nahrávání či fotografování ostatních dětí.

V družině je zakázáno požívat kofeinové aj. energetické nápoje.

Úmyslné poškození zařízení nebo hraček v ŠD bude hrazeno rodiči žáka.

Školní družina nabízí pro děti možnost vypracování domácích úkolů ve třídě ŠD bez aktivní účasti vychovatelek, ale v souvislosti se zajištěním odpovídajících podmínek pro samostatnou práci. Rodiče musí s tímto písemně souhlasit

Do družiny děti musí mít vhodné pohodlné oblečení s ohledem na počasí. Dostatečné množství svačiny a pití.