Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ZŠ a MŠ Mšené-lázně
ZŠ a MŠMšené-lázně

Speciální pedagog

Mgr. Petra Kuglerová

Mgr. Vratislava Forstová

Náplň práce

 • podílí se na předcházení a řešení školní neúspěšnosti žáků
 • spolupracuje na podpoře zdravého klimatu školy i jednotlivých tříd
 • provádí depistáž specifických poruch učení
 • realizuje speciálně pedagogickou diagnostiku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • pracuje individuálně i skupinově se žáky, pedagogy a rodiči při odstraňování nebo zmírňování projevů specifických poruch učení
 • vede hodiny speciálně pedagogické péče
 • podílí se na tvorbě IVP
 • poskytuje konzultace rodičům při výchovně-vzdělávacích obtížích u dětí
 • poskytuje metodickou pomoc pro pedagogické pracovníky školy, na žádost učitelů provádí návštěvy v hodinách
 • je členem ŠPP a úzce spolupracuje s ostatními členy školního poradenského pracoviště
 • účastní se porad školy, konzultací s vedením školy, výchovným poradcem a metodikem prevence

Fotogalerie