Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ZŠ a MŠ Mšené-lázně
ZŠ a MŠMšené-lázně

O třídě

MŠ Berušky

Školní rok 2023 - 2024

Třídu BERUŠKY navštěvují děti ve věku 4 - 5 let. Děti jsou pod vedením paní učitelky Bc. Kateřina Seemannová a Tereza Tesařová.

Vzdělávání v této třídě je zaměřeno zejména na upevňování a rozvíjení získaných kompetencí k:

 • sebeobsluze, samostatnosti, úklidovým činnostem, hygienickým návykům
 • základům společenských návyků
 • rozvíjení pohybových dovedností a tělesné zdatnosti
 • vnímání rytmu hudby, spojení pohybu se zpěvem
 • dramatizaci pohádek
 • základům výtvarných a pracovních činností
 • vyjadřovacím schopnostem, slovní zásobě, gramatické správnosti - zařazování preventivních logopedických chvilek
 • navazování kontaktů a kamarádských vztahů mezi dětmi
 • soustředěnosti, trénování paměti, představivosti a fantazie
 • znalosti barev
 • rozlišování velikostních a tvarových rozdílů, rozlišování prostorových pojmů
 • vztah k místu, ve kterém žijeme

Fotogalerie