Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ZŠ a MŠ Mšené-lázně
ZŠ a MŠMšené-lázně

O třídě

MŠ Koťátka

Školní rok 2023 - 2024

Ve třídě KOŤÁTKA najdete děti ve věku 5 - 6, 7 let. Jsou to tedy naši velcí předškoláci, kteří se připravují k zápisu do Základních škol, aby mohli příští rok již usednout do školních lavic. V tom je doprovází paní učitelky Lenka Hodíková a Tereza Prošková.

Nejstarší děti mají oproti ostatním třídám rozdílný denní režim, mají delší vycházku a po obědě 20 minut relaxují na matracích při četbě pohádek či knihy na pokračování a poté je dětem nabízena činnost z různých oblastí - výtvarná, společenské a didaktické hry, rozvoj grafomotoriky a jiné.

Předškolní vzdělávání v této třídě je zaměřeno tak, aby děti dosáhly těchto klíčových kompetencí:

 • správně vyslovovat všechny hlásky
 • poslouhat text a jednoduše ho převyprávět, recitovat delší básně
 • zazpívat píseň a sladit pohyb s hudbou
 • sluchem poznat první a poslední hlásku ve slově
 • znát své celé jméno, adresu a věk
 • vydržet u zadaného úkolu, dokončit ho
 • pracovat v kolektivu, resektovat ostatní a daná pravidla
 • rozlišovat bezpečné a nebezpečné činnosti (plníme minimální preventivní program)
 • zvládat předmatematickou a předčtenářskou gramotnost
 • správně držet tužku, uvolňovat ruku
 • zvládnout práci s nůžkami
 • orientovat se v čase, prostoru. Znát dny v týdnu a roční období.
 • zvládat hrubou i jemnou motoriku
 • zvládat společenské a hygienické návyky, sebeobsluhu, správně držet příbor.
 • zvládat pravidla slušného chování

Fotogalerie