Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ZŠ a MŠ Mšené-lázně
ZŠ a MŠMšené-lázně

Informace

Pro objednávku obědů a jejich odhlašování využívejte PŘEDNOSTNĚ ELEKTRONICKÝ SYSTÉM e-jídelníček, který Vám umožní:

  • provádět / rušit objenávky,
  • prohlížet si objednanou / odebranou stravu,
  • sledovat stav konta (pod záložkou finance),
  • zjistit informace o jídelně, příp. nastavit zasílání týdenních reportů.

Přihlašovací údaje k zavedení této služby dostanete NA VYŽÁDÁNÍ. Kontaktní e-mail pro žádost o kód:

Stravné se hradí formou zálohy na měsíc dopředu.

* POZOR!!! Variabilní symbol pro školní stravování je jiný než ten, který používá  Vaše dítě pro placení poplatků ve škole

Platba stravného:

  • z účtu – inkaso (je třeba založit povolení platby inkasa na číslo účtu ZŠ 1004905389/0800)
  • bezhotovostní platba dle variabilního symbolu dítěte – pouze po dohodě s vedoucí školního stravování

Obědy lze odhlašovat den dopředu do 14,30 hod. K odhlašování obědů využívejte PŘEDNOSTNĚ ELEKTRONICKÝ SYSTÉM e-jídelníček (heslo je na vyžádání). Obědy lze stále zatím také odhlašovat telefonicky (416 815 613, 728 153 332) nebo osobně ve školní jídelně.

V případě nemoci žáka je možné vzít oběd do jídlonosičů za dotovanou cenu pouze první den nemoci.

Cena oběda v průběhu prázdnin a od 2. dne nemoci je 85,- Kč.

Pokud žáka neodhlásíte (v době nemoci, návštěva lékaře aj.), je mu oběd účtován jako objednaný, i když nebyl vydán.

V době prázdnin vyhlášených MŠMT je cena obědů pro žáky nedotovaná, není školní vyučování.

Cena oběda v době vyučování na ZŠ  - vizte tabulka

Na základě Sbírky zákonů, Vyhláška 107/2005 ze dne 25. února 2005 o školním stravování v aktuálním znění, dochází k úpravě kategorií strávníků a cen obědů.

Ing. Ivana Šebková, vedoucí školního stravování

Telefon: 416 815 613, e-mail: hospodar@zsmsene.cz

          Zařazení

Kategorie

Cena oběda – dotace 2,-Kč na potraviny

Hradí žáci

Strávníci, kteří dovrší 7-10 let v době

od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023

 

Strávníci 7 – 10 let

 

27,-

 

 

25,-

Strávníci, kteří dovrší 11-14 let v době

od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023

 

Strávníci 11 – 14 let

 

29,-

 

27,-

Strávníci, kteří dovrší 15 let v době

od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023

 

Strávníci 15 let

 

30,-

 

28,-

Strávníci s bezlepkovou dietou, kteří dovrší 7-10 let v době od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023

 

Strávníci 7 – 10 let

 

34,-

 

32,-

Strávníci s bezlepkovou dietou, kteří dovrší 11-14 let v době od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023

 

Strávníci 11 – 14 let

 

36,-

 

34,-

navýšení ceny

 

Strávník má nárok na gramáž masa dle vyhlášky.

Příloha k hlavnímu jídlu a polévka je strávníkům přidávána dle jejich přání.

K obědu je denně připravena voda s citronem nebo dle možnosti čaj, džus, mléko, mléčný koktejl.

Součástí oběda je zelenina a ovoce, možno i ve formě salátů.

Stravování v MŠ odhlašujete přímo v mateřské školce na tel. číslo 416 812 969.

Fotogalerie