Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ZŠ a MŠ Mšené-lázně
ZŠ a MŠMšené-lázně

Školní metodik prevence

Mgr. Jana Bradáčová

Náplň práce

 • spolupracuje s výchovným poradcem, speciálním pedagogem, třídními učiteli
 • sleduje aktuální situaci ve škole a inovuje strategie přístupu k prevenci
 • průběžně sleduje chování žáků po dobu školní docházky
 • poskytuje poradenství v oblasti prevence nebezpečných jevů ohrožujících děti, jako je záškoláctví, šikana, krádeže, kouření, experimentování s alkoholem i drogami dětem, zákonným zástupcům,
 • ve spolupráci s výchovným poradcem a pedagogickými pracovníky odhaluje a sleduje projevy sociálně patologických jevů a navrhuje opatření pro jejich eliminaci
 • zúčastňuje se společně s výchovným poradcem individuální porady s rodiči – výukové a výchovné problémy žáků
 • poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy při realizaci preventivního programu školy a při provádění jednotlivých preventivních aktivit
 • spolupracuje se středisky výchovné péče, s krizovými centry a dalšími institucemi, které poskytují primární, sekundární i terciální péči ve státních i nestátních zařízeních
 • zajišťuje informovanost žáků,  jejich zákonných zástupců o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem, které mají problémy se závislostmi nebo jinými negativními jevy v jejich sociálním vývoji
 • ve spolupráci s dalšími odborníky poskytuje konzultační a poradenskou pomoc rodičům
 • podílí se na akcích pořádaných školou v oblasti volnočasových aktivit
 • poskytuje konzultace rodičům při výchovně-vzdělávacích obtížích u dětí
 • spolupracuje na podpoře zdravého klimatu školy i jednotlivých tříd
 • je členem ŠPP a úzce spolupracuje s ostatními členy školního poradenského pracoviště
 • účastní se porad školy, konzultací s vedením školy, výchovným poradcem a metodikem prevence

 

Na koho se obrátit Typ: PDF dokument, Velikost: 269.36 kB

Fotogalerie