Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ZŠ a MŠ Mšené-lázně
ZŠ a MŠMšené-lázně

O třídě

MŠ Sluníčka

Školní rok 2023 - 2024

Do třídy SLUNÍČKA chodí naše nejmladší dětičky a to ve věku 2, 3 - 4 roky.

Většina dětí nastoupila do mateřské školy první rok, je tedy důležité vytvořit jim klidné, pohodové prostředí k úspěšné adaptaci na novou životní událost a na odloučení od svých nejbližších. V tom jim pomáhají paní učitelky Bc. Kateřina Seemannová a Marie Jará. 

Vzdělávání našich nejmenších se zaměřuje zejména na plnění těchto klíčových kompetencí:

 • zvládnutí sebeobsluhy a základních hygienických a úklidových návyků
 • správný úchop tužky a uvolnění ruky
 • hájit rovnocené postavení pro všechny děti
 • úzce spolupracovat s rodiči
 • poskytnout dostatek času na tvořivou hru
 • rozvíjet základy výtvarných i pracovních činností, hudebních dovedností a zpěvu
 • rozlišovat velikostní a tvarové rozdíly
 • znalost základních barev
 • procvičovat paměť, soustředění, představivost a fantazii
 • procvičovat vyjadřovací schopnosti, rozvíjet slovní zásobu - zařazovat každodenní logopedické chvilky
 • rozvíjet komunikaci mezi dětmi a navazování kontaktů a kamarádských vztahů
 • zvládání základní pohybové motoriky
 • rozvíjet vztah k životnímu prostředí

Fotogalerie