Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

2. zasedání 2018/2019


  1. 2. zasedání školské rady 2018/2019
  2. 10. 12. 2018 (od 16:00 hodin)

Vyřešeno:

- Předsedou školské rady byl zvolen pan R. Lariš  (pro 4 hlasy)

- Schválena výroční zpráva za rok 2017/2018 (pro 6 hlasů)

            - nedostatky odstraněny (akce školy formou přílohy)

- Schválen jednací řád školské rady, ve stejném znění od 1. 3. 2018 (pro 6 hlasů)

 

Řešilo se:

- Schvalování ŠVP odsunuto do nového školního roku – v kompetenci nového ředitele školy

- Znění nového školního řádu ponecháno v kompetenci nového vedení školy – nový ŠŘ bude platný od nového školního roku – součástí budou pravidla používání mobilních telefonů během přestávek

- 12. 1. 2019 se žáci naší školy zapojí do tříkrálové sbírky - akce je zaštítěna organizací Arcidiecézní charita Praha.

- Zpráva ze školní inspekce umožněna členům rady k nahlédnutí  

- Otázka asistentů pedagoga – v současné chvíli jich máme dostatek

- Jídelníček – umístit na stránky školy (ve vhodném formátu)

- Snaha více zabezpečit prostory školy – zamykání dveří

            - Reakce na aktuální problém – dva žáci opustili během přestávky budovu školy

            - Rodiče jsou bez ohlášení zaměstnancům školy vpouštěni do budovy školy

- Cvičný požární poplach je připravován na červen 2019, první v letošním školním roce proběhl v září.

- Umístění cedulek zákaz kouření v areálu školy na okraj pozemku – řešeno již v současnosti se školníkem  - problémem jsou kořící dospělé osoby, které čekají před školou nebo školkou na děti

- Vhodné saponáty na vytírání (v prostorách školy a školky) - bezchlorové

- Otázka ze strany rodičů, zda mají děti mladší 3 let ve školce chůvu – chůvu ve školce nemáme

- Otázka učebnic německého jazyka ve třídách na II. stupni.

- rodiče nesouhlasí, aby byla žákům učebnice pouze rozdávána během hodin, raději by ji měli mít u sebe žáci i domů – pro 6. ročník

- V příštím školním roce výměna Edookitu za Bakaláře.

- Umístění fotografií z akcí školy na webové stránky

- Do dalších let nutné upravit volební řád do školské rady (pro rodiče)

- V případě, že se v prvním kole rodiče nesejdou v požadovaném počtu, druhé kolo se bude konat v době třídních schůzek

- Do příštího zasedání nutné zjistit na ministerstvu školství, kdo je považován za pedagogického pracovníka školy a kdo může být zvolen za pedagogy do školské rady.

 

Další zasedání: 

- Další zasedání školské rady bude svoláno po zvolení nového ředitele školy