Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

MŠ se představuje

Vloženo: 27.8.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 2116x | Upraveno: 30.9.2019 | Upravil: Denisa Hujová

Charakteristika mateřské školy a podmínky vzdělávání

Provozní doba mateřské školy je od pondělí do pátku od 6.00 - 17.00 hodin.

Naše mateřská škola je třítřídní s celkovou kapacitou 95 dětí. Navštěvují ji děti zpravidla ve věku od 3 do 7 let.
Všechny tři třídy se nacházejí v hlavní samostatné budově – Školní 411.

 

Ke škole patří prostorná  zahrada k rozmanitým pohybovým aktivitám s tělocvičným nářadím, prolézací stěnou se skluzavkou, žebříkové průlezky a mlhoviště . Součástí zahrady je přístřešek na hračky. Celý areál je oplocen.
V těsné blízkosti mateřské školy stojí základní škola, kde máme možnost využívat hřiště.

 

Třídy

  • BERUŠKY 
  • SLUNÍČKA
  • KOŤÁTKA

 

Všechny třídy mají šatnu i sociální zařízení, kabinet pro učitelky a jsou v druhém patře budovy MŠ. Ve stejném patře  se nachází relaxační třída, jídelna a výdejna stravy, kterou dováží kuchařka ze ŠJ.

V prvním patře se nachází sborovna, zázemí pro provozní zamětnance a kabinet psycholožky ZŠ a MŠ Mšené lázně.

Všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

 

Mateřská škola je součástí základní školy, předškolní vzdělávání zajišťují pedagogičtí pracovníci s odborným vzděláním. Vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu s názvem "Krok za krokem celým rokem", který je zpracován podle podmínek školy a v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

 
Ve škole vzděláváme všechny děti ve všech oblastech výchovy: tělesné, pracovní, estetické (hudební, výtvarné), rozumové (poznávací, citové, jazykové, matematické) a mravní, přiměřeně jejich věku, vývoji a schopnostem. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami se vzdělávají na základě poskytování podpůrných opatření.
 
Děti, které od nás odcházejí z důvodu nástupu do povinné školní docházky, jsou na vstup do základní školy po všech stránkách připravené. Zápis k plnění povinné školní docházky pro rok 2020/2021 proběhne podle platné vyhlášky v termínu začátkem května.