Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Zápis do 1. třídy - příjem přihlášek

Vloženo: 23.2.2022 | Autor: Jana Bradáčová | Zobrazeno: 331x | Upraveno: 25.4.2022 | Upravil: Jana Bradáčová
Příjem elektronických i papírových žádostí v termínu 1. 4. - 30. 4. 2022 Podrobnosti uvnitř článku

Zápisu k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022 podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2021 šestý rok svého věku a dosud do školy nechodí. V ostatních případech se postupuje v souladu s § 36 školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění.

1. část patří zákonným zástupcům, je formální - příjem přihlášek od 1. - 30. 4. 2022

2. část je zápis hrou pro děti a s dětmi (a jejich rodiči) 28. 4. 2022 od 15,00-17,00 h ve škole

Adresa pro podávání online přihlášek:

 

 

K zápisu do základní školy je třeba přihláška,  vše získáte vyplněním online formuláře prostřednictvím odkazu SOVIČKY (viz výše). Online formulář plní funkci přihlášky a zároveň zápisového lístku (vyplňujete tedy jen jeden dokument).

Formulář lze vyplnit prostřednictvím mobilního telefonu, stolního PC aj.

Na základě vyplněné online přihlášky se vygeneruje žádost o zápis dítěte do 1. ročníku ZŠ, tu vytiskněte. Přihlášku podepíše zákonný zástupce. Spolu s prostou kopií rodného listu dítěte ji doručte do školy do 30. dubna 2022. Každé žádosti bude školou přidělen jedinečný kód, který Vám bude zaslán do Vámi uvedeného e-mailu.

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení je v kompetenci ředitele základní školy.

O výsledku přijímacího řízení budou zákonní zástupci informováni zveřejněním na webových stránkách školy a na vstupních dveřích školy.

 

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných elektronických prostředků, např. e-mailem bez elektronického podpisu, je nutné, aby ji do 5 dnů osobně potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží (dle závazných pravidel MŠMT k organizaci zápisů).

Ověřování originálů osobních dokumentů (tedy RL dítěte, OP zákonných zástupců, svěření do péče apod.) proběhne na osobní schůzce s rodiči a dětmi, jejíž termín bude oznámen na webových stránkách školy po jejím otevření.

V případě pochybností o pravosti dokladů je ředitelka školy oprávněna si od zákonných zástupců vyžádat k nahlédnutí originál nebo ověřenou kopii dokladů.

 

Další informace:

  • Při přihlašování dítěte předpokládáme součinnost zákonných zástupců.
  • Přihlásit dítě do ZŠ může i jiná osoba, má-li úředně potvrzenou plnou moc zákonných zástupců
  • Pokud nemáte možnost vyplnit přihlášku online nebo si již vyplněnou přihlášku nemůžete vytisknout, kontaktujte prosím Mgr. Janu Bradáčovou na e-mailu: zastupce@zsmsene.cz, příp. tel. 416866128.

 

Informace pro rodiče, kteří zvažují u dítěte odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte požádat o doklad a to v době zápisu dítěte k povinné školní docházce nebo nejpozději do 31. května 2022. Písemná žádost o odklad musí být v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, doložena žádostí o doklad a zároveň dvěma dokumenty (doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa). V případě, že doporučení lékaře či PPP/SPC nemůže zákonný zástupce doložit v termínu podání žádosti o odklad, může je doložit do 30 dnů od podání žádosti. Pokud tak neučiní, je třeba přílohy z bodu čtyři doložit nejpozději do 31. 8. 2022, v opačném případě dítě musí nastoupit do 1. třídy. Bez doložení všech povinných náležitostí není ředitel základní školy oprávněn odklad povinné školní docházky povolit.

 

 

POŠTOU:

 

(v takovém případě požádejte poštu

o potvrzení doručení formou SMS)

 

Vyplňte všechny podklady Přiložte kopii rodného listu dítěte

Pošlete poštou na adresu školy

 

Obálku označte nápisem ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

 

 

Adresa školy:

ZŠ a MŠ Mšené-lázně, okres Litoměřice,

příspěvková organizace Školní 121

411 19 Mšené-lázně

 

OSOBNĚ:

 

Dokumenty doručte podepsané do poštovní schránky školy umístěné

u zvonků do školy

 

Vyplňte všechny podklady Přiložte kopii rodného listu dítěte

Předejte osobně do poštovní schránky školy

 

Obálku označte nápisem

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

 

 

Adresa školy:

ZŠ a MŠ Mšené-lázně, okres Litoměřice,

příspěvková organizace Školní 121

411 19 Mšené-lázně

 

 

DATOVOU SCHRÁNKOU:

 

Vyplňte všechny podklady Přiložte scan (foto) rodného listu dítěte

Pošlete do datové schránky školy

 

 

Datová schránka školy: 959mpz3

 

E-MAILEM

S ELEKTRONICKÝM

PODPISEM:

 

Vyplňte všechny podklady. Přiložte scan (foto) rodného listu dítěte

E-mail opatřete

elektronickým podpisem

 

 

E-mail pro přijetí žádostí: zastupce@zsmsene.cz

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.