Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ZŠ a MŠ Mšené-lázně
ZŠ a MŠMšené-lázně

Podpůrná opatření v rámci PPP

Vážení zákonní zástupci,

důležitá informace ohledně podkladů k podpůrným opatřením, která doporučuje Pedagogicko-psychologická poradna či jiné poradenské zařízení.

Od letošního školního dochází ke změně ze strany PPP.

Roudnice nad Labem (pppuk.cz)

Prosím postupujte následovně:

Zákonný zástupce si hlídá termín ukončení podpůrných opatření svého dítěte. Počítejte s tím, že objednací doba do PPP je minimálně 3-4  měsíce, někdy i déle. V tomto časovém předstihu škola vypracuje a pošle do PPP  „Sdělení školy“  (třídnímu učiteli vždy podepisujete, jste s ním seznámeni).  Zároveň máte možnost poradně vyplnit i „Sdělení rodiče“, které souvisí s podpůrnými opatřeními vašeho dítěte. Nezapomínejte, že ve zprávě z PPP je nejen doporučení pro školu, ale také pro vás, jakožto zákonné zástupce dítěte. Toto sdělení najdete na webu PPP Roudnice n.L., v kolonce „Pro rodiče“. Vyplněné ho můžete předat třídní učitelce/učiteli a škola ho odešle společně se svým sdělením, nebo ho můžete přinést s sebou na vyšetření dítěte přímo do poradny.

Pro rodiče (pppuk.cz)

Až když je Sdělení školy odesláno do PPP, teprve potom může rodič požádat poradnu o termín návštěvy. Tento termín  bezodkladně sdělí buď třídní učitelce/učiteli nebo výchovné poradkyni.

Po vaší návštěvě PPP, poradna vypracuje doporučení pro účely školy, ve které je žák vzděláván, a to je poté zasláno z poradenského zařízení přímo škole.

Fotogalerie