Kotva
Nepřehlédněte
Třídní schůzky 12. 9. 2019
4.9.2019

Ve čtvrtek 12. 9. 2019 se konají od 16,30 hodin třídní schůzky pro všechny ročníky.
V kmenových učebnách se od třídních učitelů dozvíte důležité informace vztahující se k organizaci školního roku a také ohledně platného školního řádu s jeho přílohami.

Pracovní nabídka
11.2.2019

Hledáme kvalifikovaného učitele německého jazyka, anglického jazyka, tělesné výchovy, hudební výchovy pro druhý stupeň s nástupem ihned. Bližší informace na stránkách zde.

Mapa webu
A
A
A
V letošním školním roce nebudou probíhat ve školní družině kroužky obvyklou formou. Aktivity, které byly jejich náplní budou v průběhu roku zařazeny do činností školní družiny v souladu s ŠVP.

V průběhu prvního měsíce jsme se seznámili s pravidly a řádem školní družiny. Při organizačních změnách vzniklo 4. oddělení ŠD, které vede paní Irena Liscová. Krásného počasí jsme využili k procházkám a hrám na hřišti. Stihli jsme ale také výtvarné a pracovní činnosti jako například ztvárnění podzimního stromu, ovoce a nebo barevných listů. Super zábavou bylo i pouštění draka.

Celkem: 3 články