Kotva
Nepřehlédněte
Třídní schůzky 12. 9. 2019
4.9.2019

Ve čtvrtek 12. 9. 2019 se konají od 16,30 hodin třídní schůzky pro všechny ročníky.
V kmenových učebnách se od třídních učitelů dozvíte důležité informace vztahující se k organizaci školního roku a také ohledně platného školního řádu s jeho přílohami.

Pracovní nabídka
11.2.2019

Hledáme kvalifikovaného učitele německého jazyka, anglického jazyka, tělesné výchovy, hudební výchovy pro druhý stupeň s nástupem ihned. Bližší informace na stránkách zde.

Mapa webu
A
A
A
Chyba V této kategorii není žádný článek

Něco o nás

Vloženo: 25.10.2018 | Autor: Jana Bradáčová | Zobrazeno: 3290x | Upraveno: 3.9.2019 | Upravil: Jana Bradáčová

Školní poradenské pracoviště (ŠPP):

Na naší škole je poskytování poradenských služeb ve škole zabezpečeno školním poradenským pracovištěm (ŠPP). Ve ŠPP působí výchovný poradce a školní metodik prevence, dále je poskytování služeb zajišťováno školním speciálním pedagogem.

Se ŠPP spolupracují zejména třídní učitelé a další pedagogičtí pracovníci, tj. asistenti pedagoga, vychovatelky školní družiny a školního klubu, učitelky v předškolním vzdělávání.

 

MŠMT:  

Právní předpisy a související dokumenty

NÚV – Školní poradenské pracoviště

Vyhláška č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb.,
o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky – zde

Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve znění účinném od 1. 1. 2018 – přehled základních změn - zde.

 

Výchovná poradkyně a kariérová poradkyně

Jméno: Mgr. Helena Prošková
E-mail: vych.poradce@zsmsene.cz

 

Speciální pedagog

Jméno: Mgr. Helena Prošková
E-mail:

helena.proskova@zsmsene.cz

Jméno: Mgr. Vratislava Forstová
E-mail:

vrata.forstova@zsmsene.cz

Jméno: Mgr. Šárka Navrátilová
E-mail:

sarka.navratilova@zsmsene.cz

 

 

Školní metodik prevence

Jméno: Mgr. Jana Bradáčová
E-mail: prevence@zsmsene.cz
Telefon: 416 866 128

Linky důvěry