Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A
Chyba V této kategorii není žádný článek

Náplň práce speciálního pedagoga na škole


Mgr. Helena Prošková - speciální pedagožka a výchovná a kariérní poradkyně helena.proskova@zsmsene.cz 
Mgr. Vratislava Forstová - 2. st. vrata.forstova@zsmsene.cz 
Mgr. Petra Kuglerová - 1. st. petra.kuglerova@zsmsene.cz 

Desatero pro prvňáčky

 1. Znám svoje jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče.

 2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby nikdo z mých kamarádů na mě nemusel čekat. Umím na tkaničce udělat mašličku.

 3. Umím uklízet knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.

 4. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami. Správně držím tužku mezi palcem a ukazováčkem.

 5. Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.

 6. Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.

 7. Dovedu si připravit svačinu na ubrousek a po jídle si umýt ruce.

 8. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.

 9. Televizní pohádky pozorně sleduji a povídám i o nich s rodiči.

 10. Do aktovky si sám uložím věci, a to tam, kam patří.

 

Desatero pro rodiče 

 1. Každý den kontroluji aktovku za přítomnosti svého prňáčka.

 2. Každý den ořežu tužky. Dítě jich má mít v zásobě několik.

 3. Pomáhám dítěti v přípravě školních potřeb a učebních pomůcek za jeho přítomnosti, spolu je dáváme do aktovky.

 4. Školní pomůcky koupím až po poradě s učitelem.

 5. Přípravu na vyučování rozdělím na 2 x 15min.

 6. Připravujeme se v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo dobře soustředit na svou práci.

 7. Příprava na vyučování by měla být pravidelná, aby si dítě upevnilo pracovní návyky.

 8. V klidu si s dítětem povídám o tom, co prožilo ve škole, odpovídám na jeho dotazy.

 9. O společných zážitcích si s dítětem vyprávím, snažím se mu vysvětlit, čemu nerozumělo, čímž rozvíjím jeho rozumové vnímání.

 10. Své dítě často pohladím, pochválím za dobré výsledky a snažím se nezlobit se, když se mu ve škole nedaří.

 

Náplň činnosti školního speciálního pedagoga

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Depistážní činnosti

Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.   

 

2. Diagnostické a intervenční činnosti

   A) Dianostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka (shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy osobní a rodinné), analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.

   B) Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností).

   C) Realizace intervenčních činností, tj.  

 • provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační),
 • provádění, event. zajištění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních se skupinou žáků,
 • participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu ( v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř a vně školy),
 • průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav,
 • úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů,
 • zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka (se zákonným zástupcem),
 • speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy školy,
 • participace na kariérovém poradenství-volba vzdělávací cesty žáka-individuální provázení žáka
 • konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť

 

3. Metodické a koordinační činnosti

 • Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole - koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole.
 • Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Participace na vytváření vzdělávacích plánů a programů školy s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Metodické činnosti pro pedagogy školy-specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky - jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
 • Koordinace a metodické vedení pedagogických asistentů ve škole.
 • Dokumentace případů a její zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, administrativa.(MŠMT: Věstník 2005, MŠMT: Vyhláška č. 72/2005 Sb.)

 

Kvalifikační standardy školního speciálního pedagoga

Kvalifikační standardy školního speciálního pedagoga (stejně i dalších poradenských pracovníků školy) jsou specifikovány zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Podle § 18 výše zmíněného zákona speciální pedagog získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku. (Z.č. 563/2004 Sb.)

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.